Compensation Record

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुले सम्बन्धित मुलुकमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा अनफिट भई स्वदेश फर्कि क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिएका व्यक्तिहरुले पाएको क्षतिपूर्तिको तथ्याङ्क निम्न बमोजिम रहेको छ ।

  

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ
सिनामंगल, काठमाडौं
आ.व. ०६८÷०६९ को क्षतिपूर्ति विवरण

 

सि.नं.

महिना

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रिपोर्ट कार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या

क्षतिपूर्ति

.

श्रावण

१७४३२

६६

.

भाद्र

१५३२५

४७

.

आश्विन

१०७८३

३३

.

कार्तिक

१९०६४

३९

.

मंसिर

२३६७८

७९

.

पौष

२२३७२

८१

.

माघ

२२२२८

६०

.

फाल्गुन

२१८७१

८९

.

चैत्र

२७२७५

१०८

१०.

बैशाख

२३८४१

९६

११.

जेष्ठ

३२१९०

८९

१२.

अषाढ

३५०३३

८५

जम्मा

 

२७१०९२

८७२