Advisors Legal Advisors Specialists Committe Corporate Advisors

Dr. Sekhar Koirala

Dr. Banshidhar Mishra

Dr. Shreekrishna Shrestha

Adv. Keshav Raj Joshi

Dr. Sunil Kumar Joshi

Dr. Gyanendra Shah

Dr. Suresh Nepal

Sher Bahadur Sambahamfe

Gopal Dahalh

Dewan Rai

Mahesraj Shrestha

Indra Lal Gurung

Nur Bhandari

Gaayatri G.C.

Bhola Satyal

Sulochana Shrestha

Rambhakta Ghimire

 

 

Mr.Rabindra K.c

Administrative Officer